Publikace

V této sekci naleznete knižní tituly, na kterých jsme se podíleli nebo Vám je doporučujeme vzhledem k tématu a oboru.

Bezpečnost pro manažery, podnikatele, politiky – Miroslav Fryšar a kolektiv

Nakladatelství Public History vydalo ve spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů publikaci s názvem Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky.Publikace obsahuje nejdůležitější informace o bezpečnosti, kterými by měl disponovat každý manažer, podnikatel a politik a také potřebné postupy a metody, které mohou uživatelé aplikovat pri zvyšování úrovně bezpečnosti ve všech oblastech a kategoriích. Kniha upozorňuje na nejzávažnější problémy bezpečnosti v ČR v návaznosti na současná bezpečnostní rizika a změny navazující na vstup ČR do EU.

Zaměstnanci v objektivu kamer

Trestní odpovědnost právnických osob je novým fenoménem v našem právním řádu, který poměrně výrazně ovlivní jak právní teorii, tak i právní praxi. V době zpracování této publikace, tedy téměř jeden rok po nabytí účinnosti zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, však autoři nenalezli soudní judikát, který by mohl svým obsahem něco podstatného sdělit Vám, zaměstnavatelům a zaměstnancům, o tom, jak budou soudy při trestním řízení s právnickými osobami postupovat.Naopak, podle poznání Úřadu pro ochranu osobních údajů, byl prakticky od počátku roku 2012 zaznamenán zvýšený počet případů sledování zaměstnanců na pracovišti kamerovými systémy se záznamovým zařízením i dalšími, stále sofistikovanějšími technickými prostředky, provozovanými zaměstnavateli často na hraně zákona nebo i za ní.To byly dva hlavní impulzy, které vedly k napsání této publikace určené všem zaměstnavatelům i zaměstnancům, jejímž cílem je poskytnout oběma stranám korektní a srozumitelné návody, jak předejít protiprávnímu

Ochrana kritické infrastruktury – kolektiv autorů

Česká asociace bezpečnostních manažerů vydala ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru publikaci „Ochrana kritické infrastruktury“. Publikace dává ucelený přehled o základních požadavcích na zajištění ochrany infrastruktury v jednotlivých odvětvích, jejíž narušení by ohrozilo bezpečnost státu, zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu (kritická infrastruktura).Cílem publikace je stát se užitečnou pomůckou pro odbornou veřejnost a provozovatele kritické infrastruktury při zajišťování nepřetržitého a spolehlivého fungování důležitých prvků infrastruktury ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.Cena publikace je 300,- Kč + 110 Kč poštovné a balné.Publikaci lze objednat na e-mailové

Doporučujeme publikaci

‚Předávání osobních údajů do zahraničí – Česká a Evropská právní úprava, otázky a odpovědi‘ autorů Jakub Morávek a David Burian, kniha vyšla v nakladatelství Linde 2012.

Více informací naleznete zde.

Navštivte další zajímavé odkazy.

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

ČABM
Ing. Miroslav Fryšar
Prezident asociace, ČABM