Partneři asociace

ČABM

VŠB FBI Ostrava

25. července 2008 došlo k podepsání smlouvy o spolupráci mezi Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava (dále FBI VŠB – TU) a Českou asociací bezpečnostních manažeru (ČABM). Smlouva byla podepsána děkanem Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB – TU panem doc. Dr. Ing. Alešem Dudáčkem a prezidentem ČABM panem Miroslavem Fryšarem. Smluvní strany budou spolupracovat při přednáškové a školící činnosti, vzájemně participovat na dotačních programech Evropské unie a bezpečnostním výzkumu,ČABM a FBI VŠB – TU Ostrava také umožní vzájemnou prezentaci na svých akcích, zejména konferencích a odborných seminářích.ČABM nalezla ve FBI VŠB – TU jednoho z nejvýznamnějších partnerů při zvyšování odborné úrovně svých členůa dalších bezpečnostních manažerů. Rovněž deklarujeme zájem o využívání absolventů FBI VŠB – TU v bezpečnostní praxi.
ČABM

Rescue report

V lednu 2009 Česká asociace bezpečnostních manažerů navázala spolupráci s časopisem pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové manažery Rescue report. Obě strany budou spolupracovat především na přípravě oborných článků týkajících se bezpečnostní problematiky a krizového řízení.
ČABM

DSM

Časopis Data Security Management (DSM).

Chcete se stát naším partnerem?