Česká asociace bezpečnostních manažerů Více o nás

Přidejte se k nám!

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

Členství v asociaci je dobrovolné a může být:

  • 1. Plné (řádné)
  • 2. Přidružené
  • 3. Čestné
ČABM | ikona

ČINNOSTI NAŠÍ ASOCIACESeznamte se službami, které poskytujeme.

ORGANIZACE AKCÍ

pořádáme konference, semináře a workshopy k aktuálním tématům.

VZDĚLÁVÁNÍ

zajišťujeme lektorské služby v oblasti ochrany osob, majetku a informací.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

vedeme databázi volných pracovních míst v oboru a poptávky svých členů po těchto místech.

PROPAGACE SLUŽEB

šíříme informace o kvalitních bezpečnostních technologiích a službách.

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

sdílíme zkušenosti a informace o kvalitě dodavatelů v bezpečnostních službách.

CERTIFIKACE

vydáváme certifikace dodavatelům bezpečnostních služeb a technologií.

POSUDKY A AUDITY

posuzujeme kvalitu bezpečnostních služeb a zprostředkujeme jejich odborný audit.

STANDARDIZACE BEZPEČNOSTI

zpracováváme a aktualizujeme problematiku bezpečnostní terminologie a implementujeme bezpečnostní systémy.

PROPAGACE SPOLUPRÁCE

propagujeme partnerskou spolupráci státní správy a veřejného sektoru na úseku bezpečnosti.

NOVINKYZe světa bezpečnosti.