Členství

Členství v asociaci je dobrovolné a může být:

Fyzické osoby, které vykonávají činnosti manažerů a specialistů v oblasti ochrany osob, majetku a informací, ze společností vlastněných státem nebo s majetkovým podílem státu, dále privátních subjektů, které v rámci oprávnění k podnikatelské činnosti nezajišťují vlastními zaměstnanci výkon fyzické ostrahy, výrobu, prodej a realizaci technického zabezpečení, HW a SW v souladu s těmito stanovami.

Fyzické osoby ze státní správy a samosprávy jmenované státními orgány a organizacemi nebo vykonávající činnost u těchto orgánů a organizací, a osoby jmenované u privátních subjektů dle odstavce výše pro oblast managementu a specialistů v oblasti ochrany osob, majetku a informací v souladu s těmito stanovami.

Fyzické osoby zabývající se vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností v oblasti ochrany osob, majetku a informací nebo jinou formou řízení bezpečnosti a souhlasící s těmito stanovami. Členy mohou být také studenti oborů v oblasti ochrany osob, majetku a informací.

Právnické osoby zajišťující dodavatelsky činnosti bezpečnostního managementu a specialistů v oblasti ochrany osob, majetku a informací a právnické osoby zajišťující výhradně poradenskou činnost v oblasti ochrany majetku, osob a informací a které v rámci oprávnění k podnikatelské činnosti nezajišťují vlastními zaměstnanci výkon fyzické ostrahy, výrobu, prodej a realizaci technického zabezpečení, HW a SW a souhlasící s těmito stanovami. Tyto osoby musí doložit k přihlášce doklad osvědčující údaje o právnické osobě a oprávnění k podnikání v požadované oblasti.

Přidruženými členy mohou být osoby, které působí v odvětvích a oborech úzce souvisejících s oblastí ochrany osob, majetku a informací, chtějí a mohou napomáhat realizaci stanovených cílů činnosti Asociace a souhlasí s těmito stanovami.

Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční odborník v oblasti ochrany osob, majetku a informací a odvětví a oborů úzce příbuzných, který významně přispěl naplňování cílů Asociace. Čestné členy Asociace volí sněm.

Chci se stát členem

Stáhněte si PDF, vytiskněte, podepište a odešlete nám zpět na naši e-mailovou adresu cabm@cabm.cz

Chcete se dozvědět zajímavé informace?

Nevíte si s něčím rady?

Napište nám nebo zavolejte. A my Vám dotazy rádi zodpovíme.

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

ČABM
Ing. Miroslav Fryšar
Prezident asociace, ČABM