O asociaci

Česká asociace bezpečnostních manažerů (dále ČABM) vznikla 21. 3. 2004 na základě registrace profesního a zájmového sdružení u Ministerstva vnitra ČR jako profesní organizace osob zabývajících se bezpečnostní problematikou.

Od 1.1.2014 přijetím nového občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., došlo k transformaci právní formy asociace, a to z „občanského sdružení“ na „spolek“. Asociace byla zároveň automaticky ze zákona zapsána do spolkového rejstříku.

ČABM | ikona

Hlavní činnosti

ORGANIZACE AKCÍ

pořádáme konference, semináře a workshopy k aktuálním tématům.

PROPAGACE SLUŽEB

šíříme informace o kvalitních bezpečnostních technologiích a službách.

POSUDKY A AUDITY

posuzujeme kvalitu bezpečnostních služeb a zprostředkujeme jejich odborný audit.

VZDĚLÁVÁNÍ

zajišťujeme lektorské služby v oblasti ochrany osob, majetku a informací.

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ

sdílíme zkušenosti a informace o kvalitě dodavatelů v bezpečnostních službách.

STANDARDIZACE BEZPEČNOSTI

zpracováváme a aktualizujeme problematiku bezpečnostní terminologie a implementujeme bezpečnostní systémy.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

vedeme databázi volných pracovních míst v oboru a poptávky svých členů po těchto místech.

CERTIFIKACE

vydáváme certifikace dodavatelům bezpečnostních služeb a technologií.

PROPAGACE SPOLUPRÁCE

propagujeme partnerskou spolupráci státní správy a veřejného sektoru na úseku bezpečnosti.

Poslání

Hlavním cílem ČABM je sdružovat manažery a specialisty, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací, být jejich poradcem a zástupcem jich samotných při přenášení podnětů do státních či jiných orgánů ovlivňující trend bezpečnosti.

ČABM zajišťuje činnosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zastupuje zájmy svých členů vně asociace, spolupracuje se státními a dalšími subjekty v ČR v oboru své působnosti a v této působnosti navazuje i mezinárodní kontakty tím, že usiluje o spolupráci a výměnu zkušeností se všemi již existujícími organizacemi, sdruženími, asociacemi a kluby v ČR, Evropě a ve světě.

Chcete se stát členem asociace?