Online přihláška

    Faktura za úhradu členství bude vystavena na:
    zaměstnavatelefyzickou osobu (zájemce)

    Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a pouze pro účely související s vedením databáze členů a členstvím v České asociaci bezpečnostních manažerů.

    Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil(a) s obsahem dokumentu s názvem ,,Informační memorandum GDPR“, které je k dispozici na www.cabm.cz ve formátu PDF.

    Přečetl/a jsem si Podmínky ochrany osobních údajů a souhlasím.