Pandemie nemoci Covid-19 zasáhla nějakým způsobem každého z nás. V rámci protikoronavirových opatření byla většina společnosti bezprecedentně omezena na svých právech. Fungování firem nebylo výjimkou. Některé podniky se musí stále potýkat s výraznými omezeními v jejich fungování. Jako profesionálové v oboru Security se denně potýkáme se situacemi, které mají přímý i nepřímý dopad navýkonnost firem.

Více v sekci Konference a Semináře.