Česká asociace bezpečnostních manažerů

Úvod

Česká asociace bezpečnostních manažerů (dále ČABM) vznikla 21. 3. 2004 na základě registrace profesního a zájmového sdružení u Ministerstva vnitra ČR jako profesní organizace osob zabývajících se bezpečnostní problematikou. Od 1.1.2014 přijetím nového občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., došlo k transformaci právní formy asociace, a to z „občanského sdružení“ na „spolek“. Asociace byla zároveň automaticky ze zákona zapsána do spolkového rejstříku. ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací.

ČABM se mj. dlouhodobě věnuje problematice ochrany osobních údajů, je otevřena odborníkům z oblasti ochrany osobních údajů a ve svých řadách uvítá i pověřence, příp. budoucí pověřence ochrany osobních údajů (viz sekce OOÚ).

Od založení ČABM je usilováno o to, aby asociace byla vyhraněným profesním sdružením, sdružením nezávislým, kterému je cizí lobbismus a komerční zájmy bezpečnostního průmyslu. ČABM zajišťuje činnosti v oblasti ochrany osob, majetku a informací, zastupuje zájmy svých členů vně asociace, spolupracuje se státními a dalšími subjekty v ČR v oboru své působnosti a v této působnosti navazuje i mezinárodní kontakty tím, že usiluje o spolupráci a výměnu zkušeností se všemi již existujícími organizacemi, sdruženími, asociacemi a kluby v ČR, Evropě a ve světě.

ČABM ZAJIŠŤUJE V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI ZEJMÉNA:

 • security konference a semináře;
 • vedení databáze volných pracovních míst v oboru a poptávky svých členů po těchto místech;
 • zajišťování odborného vzdělávání a výměny zkušeností v oboru;
 • poskytování informací o zajímavých akcích a událostech v bezpečnostní oblasti;
 • výměna zkušeností a informací o kvalitě dodavatelů bezpečnostních služeb.
 • zajišťování lektorských služeb v oblasti ochrany osob, majetku a informací, krizového řízení distribuce pomůcek pro činnost bezpečnostních specialistů;
 • posuzování kvality bezpečnostních služeb, zprostředkování auditu bezpečnostních služeb; zpracování a aktualizace problematiky bezpečnostní terminologie a obsahu etap návrhu
 • a implementace bezpečnostního systému, standardizace bezpečnosti;
 • propagace bezpečnosti a kvalitních bezpečnostních technologií a služeb;
 • příprava bezpečnostního managementu k certifikaci a jeho certifikace;
 • certifikace dodavatelů bezpečnostních služeb a technologií;
 • propagace partnerské spolupráce státní správy a veřejného sektoru na úseku bezpečnosti.