Česká asociace bezpečnostních manažerů

OOÚ

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V RÁMCI ČESKÉ ASOCIACE BEZPEČNOSTNÍCH MANAŽERŮ

Odkaz ke stažení zde

Ochrana osobních údajů (dále OOÚ)

ČABM představuje profesní sdružení manažerů a specialistů, kteří z titulu své funkce zajišťují pro své úřady, instituce, podniky a další subjekty ochranu osob, majetku a informací. ČABM sdružuje desítky odborníků v oblasti bezpečnosti a konkrétně problematice OOÚ se věnuje dlouhodobě, prakticky od jejího vzniku v roce 2004, protože toto téma považuje za nesmírně důležité. Úzce spolupracuje jak s Úřadem na ochranu osobních údajů, tak s Ministerstvem vnitra, toto téma zařazuje pravidelně do programu odborných seminářů.

Od listopadu 2016 je ČABM členem pracovní skupiny k legislativě v oblasti OOÚ pod vedením Úřadu vlády.

Tato pracovní skupina se zabývá novou právní úpravou ochrany osobních údajů v Evropské unii. Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů.

Přestože subjekty mají čas do května 2018, aby se na nové nařízení připravily, tak by se s ním měly seznámit co nejdříve, mj. z důvodu vysokých postihů – pokut, ukládaných při porušení nařízení. Tyto pokuty mohou v návaznosti na závažnost porušení ustanovení dosáhnout 10 až 20 mil. EUR nebo jedná-li se o podnik až 2-4 % celkového ročního obratu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jedno z klíčových témat nové právní úpravy OOÚ je role tzv. „pověřence pro ochranu osobních údajů“. Jde o pozici, kterou bude muset zřídit celá řada organizací i privátních subjektů.

ČABM je otevřena odborníkům z oblasti ochrany osobních údajů a přivítá ve svých řadách i pověřence, příp. budoucí pověřence ochrany osobních údajů.

Užitečné odkazy a materiály

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Materiály WP29 k výkladu obecného nařízení v češtině
https://www.uoou.cz/materialy-wp29-k-vykladu-obecneho-narizeni-v-cestine/d-22205)

Překlad Metodiky pověřence.pdf

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L0680&from=CS

Úřad pro ochranu osobních údajů
https://www.uoou.cz/

Slovníček nejdůležitějších pojmů
https://www.uoou.cz/slovnicek-nejdulezitejsich-pojmu/ds-2617/p1=2617

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..