Česká asociace bezpečnostních manažerů

Členství

Členství v Asociaci

Členství v Asociaci je dobrovolné a může být:

  • plné (řádné);
  • přidružené;
  • čestné.

Plnými členy mohou být:

Fyzické osoby, které vykonávají činnosti manažerů a specialistů v oblasti ochrany osob, majetku a informací, ze společností vlastněných státem nebo s majetkovým podílem státu, dále privátních subjektů, které v rámci oprávnění k podnikatelské činnosti nezajišťují vlastními zaměstnanci výkon fyzické ostrahy, výrobu, prodej a realizaci technického zabezpečení, HW a SW v souladu s těmito stanovami.

Fyzické osoby ze státní správy a samosprávy jmenované státními orgány a organizacemi nebo vykonávající činnost u těchto orgánů a organizací, a osoby jmenované u privátních subjektů dle odstavce výše pro oblast managementu a specialistů v oblasti ochrany osob, majetku a informací v souladu s těmito stanovami.

Fyzické osoby zabývající se vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností v oblasti ochrany osob, majetku a informací nebo jinou formou řízení bezpečnosti a souhlasící s těmito stanovami. Členy mohou být také studenti oborů v oblasti ochrany osob, majetku a informací.

Právnické osoby zajišťující dodavatelsky činnosti bezpečnostního managementu a specialistů v oblasti ochrany osob, majetku a informací a právnické osoby zajišťující výhradně poradenskou činnost v oblasti ochrany majetku, osob a informací a které v rámci oprávnění k podnikatelské činnosti nezajišťují vlastními zaměstnanci výkon fyzické ostrahy, výrobu, prodej a realizaci technického zabezpečení, HW a SW a souhlasící s těmito stanovami. Tyto osoby musí doložit k přihlášce doklad osvědčující údaje o právnické osobě a oprávnění k podnikání v požadované oblasti.

Přidruženými členy mohou být osoby, které působí v odvětvích a oborech úzce souvisejících s oblastí ochrany osob, majetku a informací, chtějí a mohou napomáhat realizaci stanovených cílů činnosti Asociace a souhlasí s těmito stanovami.

Čestným členem se může stát významný domácí nebo zahraniční odborník v oblasti ochrany osob, majetku a informací a odvětví a oborů úzce příbuzných, který významně přispěl naplňování cílů Asociace. Čestné členy Asociace volí sněm.